English

当前位置: 学院通知 >> 2017年夏令营拟录取名单公示
2017年夏令营拟录取名单公示
发布于:2017-06-17  作者:研究生教务办1

2017年夏令营拟录取名单公示

 

  2017年夏令营拟录取名单请见附件,为方便夏令营通知的发放,请加入我院2017年夏令营QQ群:630567918。请按以下格式申请加入:报考编号+姓名+本科学校,不按格式的申请将被拒绝。

 

 

 

                         信息科学与工程学院教学办

                                  2017年617日


3.2017-夏令营-拟录取人员名单.xlsx